Стратегическо влизане на нови пазари

17 години опит в повече от 70 държави. Консултираме на най-различни езици – немски, английски, български, руски и испански.

Фокусът е върху международния маркетинг и продажби

Доверете се на моите експертни умения относно управлението на проекти, бизнес консултиране, стратегии за покачване на оборота, международен маркетинг и продажби.

Успешното управление на даден проект се характеризира с това да се планира оптимално, но и да се събере и оцени правилно информацията. В това отношение, моито клиенти се облагодетелстват от моя международен опит.

Нужното ти е повече от талант в продажбите, за да се поддържаш на международно ниво. Твоят успех се определя от това да разбираш културните различия и способността ти да си съпричастен с хората и да виждаш нещата от тяхната перспектива.

  • Успех в продажбите в повече от 70 държави.
  • Имам обширна междукултурна компетентност
  • Иновативното мислене и иновациите ме характеризират изцяло

Експертно отношение, което се фокусира върху:

Влизане на нови пазари

Основния момент е да се преоделее съпротивата на пазара като се използва препоръчителна предварително изготвена стратегия.

Бенчмаркинг

В сравнение с вашите конкуренти, каква е пазарната позиция на вашите продукти и услуги? Предлагам Ви бенчмаркинг като фактор за проследяване подобрението на собствените ви процеси, продукти и услуги.

Набиране на клиенти

Успешно набиране на клиенти чрез подходящите стратегии за продажба: Няма значение дали става дума за директни или индивидуани продажби, или препродажби – ще Ви подкрепям докато развиете дългосрочни бизнес взаимоотношения с Вашите клиенти.

Осъществяване на продажбите

Използвам всичката налична информация за пазара, участниците на пазара и също така потенциалните клиенти – Вашата полза ще бъде набирането на нови и дългосрочни клиенти.

Оптимизация на процеса

Постоянното оптимиране на процеса осигурява по-добра точност и ефективност за Вашата организация. Заедно ще оптимизираме бизнеса, продукцията и производството като използваме оптимално наличните ресурси.

Познаване на конкуренцията

Анализирането на конкуренцията е важен елемент от анализа на пазара. Точно затова е необходимо конкурентите да бъдат разпознати и собствените Ви шансове на пазара да бъдат оценени. Предлагам Ви точен анализ на информацията, за да бъдете успешни.

Не се колебайте да се свържете с мен!