Фокусът е върху международния маркетинг и продажби

17 години опит в повече от 70 държави. Консултираме на най-различни езици – немски, английски, български, руски и испански.

Системно/Цялостно консултиране, процесуално консултиране и организационно развитие

Доверете се на моите експертни мнения относно управлението на проекти, бизнес консултиране, стратегии за покачване на оборота, международен маркетинг и продажби

Използвайки моите експертни познания и опит с комплексни предизвикателства. Вие ще спечелите от моя съвет в цялостното консултиране. Вземам под внимание всяка част от
бизнеса, обмислям всички аспекти и възможни решения в резултат на нашата комуникация и взаимодействие.

  • Успех в продажбите в повече от 70 държави.
  • Имам обширна междукултурна компетентност
  • Иновативното мислене и иновациите ме характезират изцяло

Стратегии за успешни продажби

Продължителното развитие е необходимо, за да се постигне оборот. Заедно ще определим стратегия за изпълнение и ще постигнем Вашите цели.

Международен маркетинг и продажби

Определянето на международна маркетингова стратегия в комбинация с оптимална стратегия за продажби – Аз ще планирам вашите граници на продажби, за да бъдете успешни.

Управление на знанието и иновацията

Вашето предимство пред конкуренцията е да имате експерт, който да умее както да прави цялостно планиране, така и да има опит в управление и иновации, необходими на Вашата организация.

Не се колебайте да се свържете с мен!